PRIVĀTUMA POLITIKA

 


SIA “Aktīvā tūrisma centrs Eži” ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar reģistrēšanos mūsu e-veikala interneta vietnē, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Personas dati tiks apstrādāti un uzglabāti neierobežotā laika posmā.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Dati tiks izmantoti tikai e-veikala pirkumu apstrādei un izpildei, kā arī sazināšanās un klientu identificēšanas nolūkiem.
Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu rakstot uz e-pastu: veikals@ezi.lv